meter

meter – metr (pol.); die Meter (ger.); metr (cze.); meter (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…meter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…metra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…metrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…meter
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...metrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…metrze
Wołacz l. poj. Ty…metrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…metry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…metrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…metrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…metry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…metrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…metrach
Wołacz l. mn. Wy…metry
Przimiotnik (jaki? czyj?)metrowy

 

Tyn chłop mioł meter dwadziyścia we hucie.

Jo mōm drabina dziesiynć metrōw, tōż ci styknie na dach.

 

 

 

Podej dalij…