miano

miano – nazwa, imię (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…miano
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…miana
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mianu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…miano
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mianym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…miano
Wołacz l. poj. Ty…miano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…miana
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mianōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mianōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…miana
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mianami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mianach
Wołacz l. mn. Wy…miana
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jako mo na miano tyn fojcikōw synek, bo żech se przepōmniała?

Miała żech kupić chłopu tajle do motorcykla, yno żech se zapomniała miana ôd tego motorcykla.

Jako mo na miano ta aktorka, co gro w tej „Diagnozie”?

Podej dalij…