mieć

mieć (sie) – mieć (pol.)

bezokolicznikmieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.majōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mieliście; żeście mieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miała żech; miałach; żech miała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miała żeś; miałaś; żeś miała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miały my; my miały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miałyście; żeście miały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miało żech; żech miało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miało żeś; żeś miało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech majōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mieli; bydymy mieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mieli; bydziecie mieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mieli; bydōm mieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miała; byda mieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miała; bydziesz mieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miała; bydzie mieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miały; bydymy mieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miały; bydziecie mieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miały; bydōm mieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miało; byda mieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miało; bydziesz mieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miało; bydzie mieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymiany
rzeczownik odczasown.miyni
Rybnik

 

Jo kedyś miała malucha, terazki mōm Punto, a kedyś byda miała Mercedesa.

Latoś byda mioł Abrahama, tōż baba ôbsztelowała już sala na fajrowani.

Kej bych bōł mioł urlop, to pojechoł bych latoś nad morze.

 

 

Podej dalij…