mieć strach

mieć strach – bać się; obawiać się; lękać się (pol.)

bezokolicznikmieć strach
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mōm strach
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mosz strach
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mo strach
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mōmy strach
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mocie strach
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.majom strach
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mioł żech starch
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mioł żeś strach
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mioł strach
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mieli my strach
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mieliście strach; żeście mieli strach
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mieli strach
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miała żech strach; miałach strach; żech miała strach
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miała żeś strach; miałaś strach; żeś miała strach
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miała strach
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miały my strach; my miały strach
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miałyście strach; żeście miały strach
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miały strach
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miało żech strach; żech miało strach
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miało żeś strach; żeś miało strach
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miało strach
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mioł strach
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mioł strach
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mioł strach
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mieli strach
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mieli strach
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mieli strach
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miała strach
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miała strach
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miała strach
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miały strach
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miały strach
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miały strach
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miało strach
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miało strach
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miało strach
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyj strach
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mo strach
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyjcie strach
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech majom strach
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mioł bych strach
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mioł byś strach
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mioł by strach
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mieli by my strach
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mieli byście strach
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mieli by strach
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miała bych strach
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miała byś strach
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miała by strach
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miały by my strach
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miały byście strach
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miały by strach
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miało bych strach
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miało byś strach
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miało by strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mioł strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mioł strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mioł strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mieli strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mieli strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mieli strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miała strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miała strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miała strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miały strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miały strach
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miały strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miało strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miało strach
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miało strach
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mioł strach
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mioł strach
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mioł strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mieli strach; bydymy mieć strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mieli strach; bydziecie mieć strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mieli strach; bydōm mieć strach
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miała strach; byda mieć strach
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miała strach; bydziesz mieć strach
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miała strach; bydzie mieć strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miały strach; bydymy mieć strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miały strach; bydziecie mieć strach
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miały strach; bydōm mieć strach
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miało strach; byda mieć strach
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miało strach; bydziesz mieć strach
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miało strach; bydzie mieć strach
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

Mōm strach, że zacznie padać, jak mie w dōma niy bydzie, tōż wola prani pozbiyrać ze sznōry.

Mōm strach, że pies  kerego ugryzie, tōż trzimia go na lańcuchu.

Mōm strach, że niy zōnda za daleko piechty, tōż niy wybiyrōm sie sōm  do lasa.

 

 

Podej dalij…