miedzianny

miedzianny – miedziany (pol.)

przymiotnikmiedzianny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...miedzianny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...miedzianno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...miedzianne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... miedzianni; miedzianne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...miedzianne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...miedziannego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...miedziannej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...miedziannego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...miedziannych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...miedziannych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...miedziannymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...miedziannej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... miedziannymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... miedziannym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
miedziannym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...miedziannego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... miedzianny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..miedzianno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... medzianne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
miedziannych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... miedzianne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
miedziannym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...miedziannōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...miedziannym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...miedziannymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...miedziannymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...miedziannym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..miedziannej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...miedziannym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...miedziannych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...miedziannych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...miedzianny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...miedzianno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... miedzianne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...miedzianni; miedzianne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...miedzianne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Mosz sam kaj kōnsek drōtu miedzianego?

To je miedzianno blacha.

Niy dowej se miedzianych rynnōw, bo ci ich ukradnōm.

Podej dalij…