mierznyć sie

mierznyć sie – nudzić się (pol.)

bezokolicznikmierznyć sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mierznie mi sie; mie sie mierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mierznie ci sie; ciebie sie mierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mierznie mu sie; ônymu sie mierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mierznie nōm sie; nōm sie mierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mierznie wōm sie; wōm sie mierznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mierznie im sie; ônym sie mierznie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mierzło mi sie; mie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mierzło ci sie; ciebie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mierzło mu sie; ônymu sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mierzło nōm sie; nōm sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mierzło wōm sie; wōm sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mierzło im sie; ônym sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mierzło mi sie; mie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mierzło ci sie; ciebie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mierzło ji sie; ônej sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mierzło nōm sie; nōm sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mierzło wōm sie; wōm sie mierzło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mierzło im sie; ônym sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mierzło mi sie; mie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mierzło ci sie; ciebie sie mierzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mierzło mu sie; ônymu sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie mierzło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie mierzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie mierzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie mierznie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu/ ji/ mu sie mierznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech wōm sie mierznie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie mierznie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mierzło by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mierzło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mierzło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mierzło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mierzło by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mierzło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mierzło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mierzło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mierzło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mierzło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mierzło by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mi sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by ci sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by mu sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nōm sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by wōm sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.było by im sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mi sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by ci sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by ji sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nōm sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by wōm sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by im sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mi sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by ci sie mierzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by im sie mierzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. bydzie mi sie mierzło
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzie ci sie mierzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mu si emierzło
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie nōm sie mierzło; bydzie nōm sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzie wōm sie mierzło; bydzie wōm sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydzie im sie mierzło; bydzie im sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.bydzie mi sie mierzło; bydzie mi sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydzie ci sie mierzło; bydzie ci sie mierznyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ji sie mierzło; bydzie ji sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydzie nōm sie mierzło; bydzie nōm sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydzie wōm sie mierzło; bydzie wōm sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie im sie mierzło; bydzie im sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie mi sie mierzło; bydzie mi sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydzie ci sie mierzło; bydzie ci sie mierznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mu sie mierzło; bydzie mu sie mierznyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.mierznyci sie
Rybnik

POL:  czytaj: mier-znyć; mier zło.

 

Jak ci sie kedy bydzie mierzło, to podziwej sie na ta lyjtkolba, co z niōm je.

Wziōm bych was na mecz, ale tam by sie wōm mierzło.

Zaś ci sie mierznie, tōż cie sie gupoty trzimiōm.

 

 

 

Podej dalij…