mijać

mijać (się) – mijać, omijać, wymijać (pol.)

bezokolicznikmijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mijaliście; żeście mijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mijała żech; mijałach; żech mijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mijała żeś; mijałaś; żeś mijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mijały my; my mijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mijałyście; żeście mijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mijało żech; żech mijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mijało żeś; żeś mijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mijali; bydymy mijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mijali; bydziecie mijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mijali; bydōm mijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mijała; byda mijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mijała; bydziesz mijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mijała; bydzie mijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mijały; bydymy mijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mijały; bydziecie mijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mijały; bydōm mijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mijało; byda mijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mijało; bydziesz mijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mijało; bydzie mijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymijany
rzeczownik odczasown.mijani
Rybnik

 

Mijej te dziury, a niy wjyżdżosz do pojstrzodka.

Ôtok żech go mijoł na drōdze, tōż musi jeździć do roboty.

Dycko sie mijōmy na drōdze, jak jo jada do roboty, a ôn już jedzie nazod.

 

Podej dalij…