minuta

minuta – minuta (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…minuta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…minuty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…minucie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…minuta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...minutōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…minucie
Wołacz l. poj. Ty…minuto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…minuty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…minut; minutōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…minutōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…minuty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…minutami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…minutach
Wołacz l. mn. Wy…minuty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Za dwie minuty mioł by autobus przijechać.

PL: Za dwie minuty powinien przyjechać autobus.

 

SI: Doczkej piynć minut, yno sie ôblecza.

PL: Zaczekaj pięć minut, tylko się ubiorę.

 

 

 

Podej dalij…