minyć

minyć (sie) – minąć, wyminąć, ominąć (pol.)

bezokolicznikminyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mina
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.miniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.minie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.minymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.miniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.minōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.minōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.minōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.minōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.minyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.minyliście; żeście minyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.minyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.minyła żech; minyłach; żech minyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.minyła żeś; minyłaś; żeś minyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.minyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..minyły my; my minyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. minyłyście; żeście minyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.minyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.minyło żech; żech minyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.minyło żeś; żeś minyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.minyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech minōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś minōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł minōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my minyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście minyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli minyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech minyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś minyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była minyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my minyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście minyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były minyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech minyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś minyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było minyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech minie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mińcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech minōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. minōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. minōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.minōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.minyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. minyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.minyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.minyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
minyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.minyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. minyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.minyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.minyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. minyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.minyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.minyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych minōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś minōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by minōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my minyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście minyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by minyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych minyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś minyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by minyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my minyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście minyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by minyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych minyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś minyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by minyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyminyty
rzeczownik odczasown.minyci
Rybnik

 

Mina ta krziżōwka i tam cie potym wysadza.

Minōł żech dzisio na drōdze farorza, jak na kole jechoł.

Chcioł żech przeskoczyć kałuża, ale żech sie minōł a wpod żech do pojstrzodka.

Chcioł żech wyciepnyć papiōrek do hasioka, ale żech sie minōł a polecioł na trownik.

 

 

Podej dalij…