miozga

miozga – żywica (pol.); das Harz (ger.); pryskyřice (cze.); resin (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…miozga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…miozgi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miozdze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…miozga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...miozgōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…miozdze
Wołacz l. poj. Ty…miozgo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…miozgi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…miozgōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miozgōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…miozgi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…miozgami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…miozgach
Wołacz l. mn. Wy…miozgi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Niy chytej sie tego stroma, bo bydzesz cały ôd miozgi.
PL: Nie dotykaj tego drzewa, bo będziesz cały od żywicy.

SI: Na wiosna strōmy puszczajōm miozga.
PL: Wiosną drzewa wydzielają żywicę.

SI: Galotōw ôd miozgi tak leko niy wypieresz.
SI: Spodni z żywicy tak łatwo nie wypierzesz.

Podej dalij…