miszmaszyna

miszmaszyna – betoniarka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…miszmaszyna
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…miszmaszyny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miszmaszynie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…miszmaszyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...miszmaszynōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…miszmaszynie
Wołacz l. poj. Ty…miszmaszyno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…miszmaszyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…miszmaszynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miszmaszynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…miszmaszyny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…miszmaszynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…miszmaszynach
Wołacz l. mn. Wy…miszmaszyny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: betoniarka, służaca do mieszania betonu.

 

Ty ciepej do miszmaszyny, a jo byda woziōł malta na karze mularzowi.

Niy lyj tela tej wody do miszmaszyny, bo tyn miszōng je za rzodki.

Zgoś na razie ta miszmaszyna, bo malty na razie styknie, tōż niy musi sie kryncić po prōznu.

 

Podej dalij…