miszōng

miszōng – zaprawa murarska cementowa (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…miszōng
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…miszōngu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miszōngowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…miszōng
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...miszōngym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…miszōngu
Wołacz l. poj. Ty…miszōngu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…miszōngi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…miszōngōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miszōngōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…miszōngi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…miszōngami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…miszōngach
Wołacz l. mn. Wy…miszōngi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: zaprawa cementowa murarska, składająca się z cementu, piasku i wody, bez dodatku wapna.

 

Ty miyszej miszōng w miszmaszynie, jo byda z karōm jeździōł, a Zeflik bydzie rozciepowoł a rownoł tyn betōng.

Rozrōb mi trocha miszōngu , co te dziury w betōngu polepia.

 

Podej dalij…