mitrynżyć

mitrynżyć – mitrężyć, tracić, marnować (pol.)

bezokolicznikmitrynżyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mitrynża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mitrynżysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mitrynży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mitrynżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mitrynżycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mitrynżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mitrynżōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mitrynżōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mitrynżōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mitrynżyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mitrynżyliście; żeście mitrynżyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mitrynżyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mitrynżyła żech; mitrynżyłach; żech mitrynżyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mitrynżyła żeś; mitrynżyłaś; żeś mitrynżyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mitrynżyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mitrynżyły my; my mitrynżyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mitrynżyłyście; żeście mitrynżyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mitrynżyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mitrynżyło żech; żech mitrynżyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mitrynżyło żeś; żeś mitrynzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mitrynżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mitrynżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mitrynżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mitrynżōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mitrynżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mitrynżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mitrynżyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mitrynżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mitrynżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mitrynżyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mitrynżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mitrynżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mitrynżyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mitrynżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mitrynżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mitrynżyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mitrynż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mitrynży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mitrynżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mitrynżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mitrynżōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mitrynżōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mitrynżōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mitrynżyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mitrynżyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mitrynżyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mitrynżyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mitrynżyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mitrynżyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mitrynżyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mitrynżyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mitrynżyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mitrynżyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mitrynżyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mitrynżyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mitrynżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mitrynżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mitrynżōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mitrynżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mitrynżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mitrynżyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mitrynżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mitrynżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mitrynżyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mitrynżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mitrynżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mitrynżyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mitrynżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mitrynżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mitrynżyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mitrynżōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mitrynżōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mitrynżōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mitrynżyli; bydymy mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mitrynżyli; bydziecie mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mitrynżyli; bydōm mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mitrynżyła; byda mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mitrynżyła; bydziesz mitrynżyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mitrynżyła; bydzie mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mitrynżyły; bydymy mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mitrynżyły; bydziecie mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mitrynżyły; bydōm mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mitrynżyło; byda mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mitrynżyło; bydziesz mitrynżyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mitrynżyło; bydzie mitrynżyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymitrynżōny
rzeczownik odczasown.mitrynżyni
Rybnik

 

Pōł dnia żech czakała, mitrynżyła żech czas u dochtora, a na kōniec żech sie niy dostała.

Chyć sie roboty, a niy mitrynż czasu przi tymu kōmputerze.

Mieli my ladować piosek na prziczepa, mitrynżyli my trzi godziny, a trachtōr niy przijechoł.

Podej dalij…