miydź

miydź – miedź (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…miydź
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…miedzi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miedzi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…miydź
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...miedziōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…miedzi
Wołacz l. poj. Ty…miedzio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…miedzie
Dop. l. mn. (kogo? czwego?) Sam ni ma…miedziōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…miedziōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…miedzie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…miedziami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…miedziach
Wołacz l. mn. Wy…miedzie
Przimiotnik (jaki? czyj?)miedzianny

 

Mōm sam trocha miedzi z kablōw, tōż trza to sprzedać.

Niy wyciepuj tych kabli, bo to je miydź.

 

Podej dalij…