miyndzy

miyndzy –  pomiędzy (pol.)

 

SI: Rybnik leży miyndzy Katowicami a Ôstrawōm.

PL: Rybnik leży pomiędzy Katowicami a Ostrawōm.

 

SI: Miyndzy Katowicami a Sosnowcym płynie rzyka Brynica, co je granicōm miyndzy Ślōnskym a Zagłymbiym.

PL: Pomiędzy Katowicami a Sosnowcem płynie rzeka Brynica, która jest granicą pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem.

 

SI: Miyndzy wojnami Rybnik noleżoł ku Polsce a Racibōrz ku Niymcōm.

PL: Pomiędzy wojnami Rybnik przynależał do Polski a Racibórz do Niemiec.

 

Podej dalij…