miynić

miynić – zmieniać, rozmieniać (pol.)

bezokolicznikmiynić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.miynia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.miynisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.miyni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.miyniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.miynicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.miyniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.miyniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.miyniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.miyniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.miyniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.miyniyliście; żeście miyniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.miyniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miyniyła żech; miyniyłach; żech miyniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miyniyła żeś; miyniyłaś; żeś miyniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miyniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miyniyły my; my miyniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miyniyłyście; żeście miyniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miyniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miyniyło żech; żech miyniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miyniyło żeś; żeś miyniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miyniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech miyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś miyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł miyniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my miyniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście brōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli miyniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miyniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miyniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miyniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miyniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miyniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech miyni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech miyniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. miyniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. miyniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.miyniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.miyniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. miyniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.miyniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miyniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miyniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miyniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. miyniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miyniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miyniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miyniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miyniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miyniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych miyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś miyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by miyniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my miyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście miyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by miyniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miyniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miyniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miyniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miyniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miyniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda miyniōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz miyniōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie miyniōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy miyniyli; bydymy miynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie miyniyli; bydziecie miynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm miyniyli; bydōm miynić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miyniyła; byda miynić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miyniyła; bydziesz miynić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miyniyła; bydzie miynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miyniyły; bydymy miynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miyniyły; bydziecie miynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miyniyły; bydōm miynić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miyniyło; byda miynić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miyniyło; bydziesz miynić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miyniyło; bydzie miynić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymiyniōny
rzeczownik odczasown.miyniyni
Rybnik

 

Baba koże mi latoś miynić płot przi chałupie, bo brzmała tyn stary już ni ma modny.

Tyn Gerad miyni te auto, choćby rynkawiczki.

Panoczku, pomożecie mi, dostałach pana, a niy wiym, jako sie te kōłka miyni?

Podej dalij…