miynkciejszy

miynkciejszy – miększy (pol.)

przymiotnikmiynkciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...miynkciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...miynkciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...miynkciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... miynkciejsi; miynkciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...miynkciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...miynkciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...miynkciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...miynkciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...miynkciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...miynkciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...miynkciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...miynkciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... miynkciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... miynkciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
miynkciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...miynkciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... miynkciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..miynkciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... miynkciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
miynkciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... miynkciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
miynkciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...miynkciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...miynkciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...miynkciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...miynkciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...miynkciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..miynkciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mynkciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...miynkciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...miynkciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...miynkciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...miynkciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... miynkciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...miynkciejsi; miynkciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...miynkciejsze
stop. równy przymiotn.. miynki
przysłówek (jak? jako?)miynkciejszy

 

Trza jeszcze chwila doczkać, aż te nudle bydōm miynkciejsze.

Ôtok tyn ryż bōł miynkciejszy.

Tyn sztof bydzie miynkciejszy na klajd.

Podej dalij…