miynknyć

miynknyć – mięknąć (pol.)

bezokolicznikmiynknyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.miynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.miynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.miynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.miynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.miynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.miynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.miynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.miynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.miynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.miynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.miynkliście; żeście miynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.miynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miynkła żech; miynkłach; żech miynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miynkła żeś; miynkłaś; żeś miynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miynkły my; my miynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miynkłyście; żeście miynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miynkło żech; żech miynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miynkło żeś; żeś miynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech miynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś miynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł miynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my miynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście miynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli miynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech miynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech miynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. miynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. miynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.miynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.miynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. miynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.miynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miynkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych miynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś miynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by miynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my miynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście miynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by miynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda miynknōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz miynknōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie miynknōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy miynkli; bydymy miynknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie miynkli; bydziecie miynknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm miynkli; bydōm miynknyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miynkła; byda miynknyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miynkła; bydziesz miynknyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miynkła; bydzie miynknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miynkły; bydymy miynknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miynkły; bydziecie miynknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miynkły; bydōm miynknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miynkło; byda miynknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miynkło; bydziesz miynknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miynkło; bydzie miynknyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymiynknytynyty
rzeczownik odczasown.miynknyci
Rybnik

 

Kartofle zaczynajōm już miynknyć, jeszcze chwila ich powarza, a byda ich cedziyła.

Podej dalij…