miyszkać

miyszkać – mieszkać (pol.)

bezokolicznikmiyszkać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.miyszkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.miyszkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.miyszko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.miyszkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.miyszkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.miyszkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.miyszkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.miyszkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.miyszkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.miyszkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.miyszkaliście; żeście miyszkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.miyszkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miyszkała żech; miyszkałach; żech miyszkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miyszkała żeś; miyszkałaś; żeś miyszkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miyszkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miyszkały my; my miyszkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miyszkałyście; żeście miyszkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miyszkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miyszkało żech; żech miyszkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miyszkało żeś; żeś miyszkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miyszkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech miyszkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś miyszkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł miyszkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my miyszkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście miyszkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli miyszkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miyszkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miyszkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miyszkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miyszkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miyszkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miyszkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miyszkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miyszkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miyszkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyszkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech miyszko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyszkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech miyszkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. miyszkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. miyszkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.miyszkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.miyszkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. miyszkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.miyszkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miyszkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miyszkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miyszkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miyszkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miyszkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miyszkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miyszkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miyszkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miyszkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych miyszkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś miyszkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by miyszkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my miyszkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście miyszkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by miyszkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miyszkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miyszkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miyszkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miyszkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miyszkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miyszkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miyszkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miyszkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miyszkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda miyszkoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz miyszkoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie miyszkoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy miyszkali; bydymy miyszkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie miyszkali; bydziecie miyszkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm miyszkali; bydōm miyszkać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miyszkała; byda miyszkać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miyszkała; bydziesz miyszkać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miyszkała; bydzie miyszkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miyszkały; bydymy miyszkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miyszkały; bydziecie miyszkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miyszkały; bydōm miyszkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miyszkało; byda miyszkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miyszkało; bydziesz miyszkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miyszkało; bydzie miyszkać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.miyszkani
Rybnik

 

Piyrwej miyszkała żech na wsi, a terazki miyszkōm w mieście.

W tej chałupie miyszkały już nasze starziki a prastarziki.

Jo sam miyszkōm już dwadziyścia lot, a niy znōm wszystkich sōmsiadōw.

Podej dalij…