mleć

mleć (sie) – mielić (pol.)

bezokolicznikmleć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.miela
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mielesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.miele
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mielymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mielecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mielōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mleł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mleł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mleł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mleliście; żeście mleli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mleła żech; mlełach; żech mleła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mleła żeś; mlełaś; żeś mleła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mleła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mleły my; my mleły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mlełyście; żeście mleły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mleły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mleło żech; żech mleło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mleło żeś; żeś mleło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mleło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mleł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mleł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mleł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mleła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mleła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mleła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mleły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mleły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mleły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mleło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mleło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mleło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech miele
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mielcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mielōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mleł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mleł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mleł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mleła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mleła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mleła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mleły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mleły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mleły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mleło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mleło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mleło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mleł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mleła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mleły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mleło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mleł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mleł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mleł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mleli; bydymy mleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mleli; bydziecie mleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mleli; bydōm mleć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mleła; byda mleć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mleła; bydziesz mleć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mleła; bydzie mleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mleły; bydymy mleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mleły; bydziecie mleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mleły; bydōm mleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mleło; byda mleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mleło; bydziesz mleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mleło; bydzie mleć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymlety
rzeczownik odczasown.mleci
Rybnik

 

Zmiel mi maku, to zrobia makōwki na niedziela.

Suche żymły trza mlec na tarto bułka.

Piyrwej bōnkawa kupowało sie we ziorkach, a trza było jōm mleć we młynkach. Dzisiej

kawa kupuje sie już zemleto.

 

Podej dalij…