mleci

mleci – mielenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mleci
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mlecio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mleciu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mleci
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mleciym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mleciu
Wołacz l. poj. Ty…mleci
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mlecia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mleciōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mleciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mlecia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mleciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mleciach
Wołacz l. mn. Wy…mlecia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kaj to mosz tyn syr do mlecio?

PL: Gdzie masz ten twarōg do mielenia?

 

SI: Dej pozōr przi tymu mleciu, aż niy styrczysz palca do maszynki.

PL: Uważaj przy tym mieleniu, żeby nie włożyć palca do maszynki.

 

SI: Te mleci maku ôstawiymy na jutro, bo dzisiej już je niyskoro.

PL: To mielenie maku zostawimy na jutro, bo dzisiaj już jest późno.

 

Podej dalij…