młōcić

młōcić (sie) – młócić (pol.)

bezokolicznikmłōcić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.młōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.młōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.młōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.młōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.młōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.młōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.młōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.młōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.młōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.młōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.młōciyliście; żeście młōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.młōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.młōciyła żech; młōciyłach; żech młōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.młōciyła żeś; młōciyłaś; żeś młōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.młōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..młōciyły my; my młōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. młōciyłyście; żeście młōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.młōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.młōciyło żech; żech młōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.młōciyło żeś; żeś młōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.młōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech młōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś młōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł młōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my młōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście młōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli młōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech młōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś młōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była młōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my młōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście młōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były młōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech młōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś młōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było młōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . młōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech młōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.młōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech młōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. młōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. młōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.młōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.młōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. młōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.młōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.młōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
młōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.młōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. młōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.młōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.młōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. młōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.młōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.młōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych młōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś młōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by młōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my młōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście młōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by młōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych młōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś młōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by młōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my młōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście młōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by młōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych młōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś młōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by młōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda młōciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz młōciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie młōciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy młōciyli; bydymy młōcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie młōciyli; bydziecie młōcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm młōciyli; bydōm młōcić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda młōciyła; byda młōcić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz młōciyła; bydziesz młōcić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie młōciyła; bydzie młōcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy młōciyły; bydymy młōcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie młōciyły; bydziecie młōcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm młōciyły; bydōm młōcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda młōciyło; byda młōcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz młōciyło; bydziesz młōcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie młōciyło; bydzie młōcić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymłōcōny
rzeczownik odczasown.młōcyni
Rybnik

 

Piyrwej żniwa trwały miesiōnc, trza było siyc, kludzić, młōcić, a terazki kombajn robi to za pół godziny.

Niyroz młōciyli my w nocy, jak prziszło na nas dran przi maszynie.

Maszyna jechała od chałupy do chałupy, a młōciyło sie i w niedziela, jak trefiyło,

Podej dalij…