mlyko

mlyko – mleko (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mlyko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mlyka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mlyku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mlyko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mlykym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mlyku
Wołacz l. poj. Ty…mlyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mlyka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mlykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mlykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mlyka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mlykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mlykach
Wołacz l. mn. Wy…mlyka
Przimiotnik (jaki? czyj?)mlyczny

 

Jak zdoja, to bydzie mlyko do kota.

Chcesz mlyka do tej bōnkawy?

Uwarza ci przi piōntku co na mlyku.

Podej dalij…