mōc

mōc – móc (pol.)

bezokolicznikmōc
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.moga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.możesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.może
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mogymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.możecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mogōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mōg żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mōg żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mōg
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mōgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mōgliście; żeście mōgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mōgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mōgła żech; mōgłach; żech mōgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mōgła żeś; mōgłaś; żeś mōgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mōgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mōgły my; my mōgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mōgłyście; żeście mōgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mōgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mōgło żech; żech mōgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mōgło żeś; żeś mōgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mōg
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mōg
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mōg
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mōgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mōgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mōgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mōgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mōgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mōgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mōgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mōgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mōgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mōgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.-
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.-
tr. rozk. l. mn. 3. os.-
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mōg bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mōg byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mōg by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mōgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mōgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mōgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mōgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mōgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mōgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mōgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mōgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mōgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mōgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mōgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mōgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mōg
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mōg
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mōg
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mōgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mōgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mōgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mōgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mōgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mōgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mōgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mōgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mōgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mōgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mōgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mōgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mōg
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mōg
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mōg
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mōgli; bydymy mōc
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mōgli; bydziecie mōc
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mōgli; bydōm mōc
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mōgła; byda mōc
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mōgła; bydziesz mōc
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mōgła; bydzie mōc
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mōgły; bydymy mōc
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mōgły; bydziecie mōc
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mōgły; bydōm mōc
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mōgło; byda mōc
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mōgło; bydziesz mōc
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mōgło; bydzie mōc
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

 

Jo mogą iś na muzyka, ale niy wiym, co baba powiy.

Mōgły by my i ôd jutra zacznyć te szkubani, ale zacznymy ôd pyndziałku.

Jak byda mogła, to przida wōm pōmōc, ale niy wiym, na kero chłop mo szychta.

Podej dalij…