mocniejszy

mocniejszy – mocniejszy, silniejszy (pol.)

przymiotnikmocniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...mocniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...mocniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...mocniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... mocniejsi; mocniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...mocniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...mocniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...mocniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...mocniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...mocniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...mocniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...mocniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...mocniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... mocniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... mocniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
mocniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...mocniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... mocniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..mocniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... mocniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
mocniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... mocniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
mocniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...mocniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...mocniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...mocniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...mocniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...mocniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..mocniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mocniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...mocniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...mocniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mocniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...mocniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... mocniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...mocniejsi; mocniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...mocniejsze
stop. równy przymiotn.. mocny
przysłówek (jak? jako?)mocniejszy; mocniyj

 

Stōj, jo mu pōmoga, bo jo je mocniejszy.

Dociepej tam łopata cymyntu, co tyn betōng bydzie mocniejszy.

Wejź ta hrubszo bola, ôna bydzie mocniejszo.

Podej dalij…