mocny

mocny – mocny, silny  (pol.)

przymiotnikmocny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...mocny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...mocno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...mocne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... mocni; mocne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...mocne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...mocnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...mocnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...mocnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...mocnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...mocnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...mocnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...mocnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... mocnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... mocnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
mocnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...mocnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... mocny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..mocno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... mocne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
mocnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... mocne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
mocnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...mocnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...mocnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...mocnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...mocnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...mocnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..mocnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mocnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...mocnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...mocnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mocny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...mocno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... mocne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...mocni; mocne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...mocne
stop. wyższy przymiotn.. mocniejszy
przysłówek (jak? jako?)mocno

 

Potrzebuja mocnego chłopa, co mi pōmoże szrank przeniyś,

Niy rōb takij mocnej tej bōnkawy.

Je tyn szpagat doś mocny, co sie niy urwie?

 

 

Podej dalij…