moczyć

moczyć (sie) – moczyć (pol.)

bezokolicznikmoczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.moczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.moczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.moczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.moczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.moczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.moczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.moczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.moczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.moczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.moczyliście; żeście moczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.moczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.moczyła żech; moczyłach; żech moczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.moczyła żeś; moczyłaś; żeś moczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.moczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..moczyły my; my moczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. moczyłyście; żeście moczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.moczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.moczyło żech; żech moczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.moczyło żeś; żeś moczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.moczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech moczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś moczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł moczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my moczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście moczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli moczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech moczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś moczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była moczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my moczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście moczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były moczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech moczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś moczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było moczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech moczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.moczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech moczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. moczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. moczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.moczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.moczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. moczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.moczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.moczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
moczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.moczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. moczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.moczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.moczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. moczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.moczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.moczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych moczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś moczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by moczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my moczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście moczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by moczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych moczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś moczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by moczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my moczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście moczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by moczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych moczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś moczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by moczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda moczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz moczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie moczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy moczyli; bydymy moczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie moczyli; bydziecie moczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm moczyli; bydōm moczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda moczyła; byda moczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz moczyła; bydziesz moczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie moczyła; bydzie moczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy moczyły; bydymy moczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie moczyły; bydziecie moczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm moczyły; bydōm moczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda moczyło; byda moczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz moczyło; bydziesz moczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie moczyło; bydzie moczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymoczōny
rzeczownik odczasown.moczyni
Rybnik

 

Tyn gornek sie moczy, bo żech go przipolyła.

Mocza te prani, bo jutro byda prała.

Dej pozōr, jak lejesz woda do kibla, bo mi flizy moczysz.

Podej dalij…