moknyć

moknyć – moknąć (pol.)

bezokolicznikmoknyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mokna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mokniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.moknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.moknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mokniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.moknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.moknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.moknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.moknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mokli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mokliście; żeście mokli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mokli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mokła żech; mokłach; żech mokła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mokła żeś; mokłaś; żeś mokła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mokła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mokły my; my mokły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mokłyście; żeście mokły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mokły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mokło żech; żech mokło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mokło żeś; żeś mokło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mokło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech moknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś moknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł moknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mokli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mokli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mokli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mokła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mokła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mokła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mokły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mokły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mokły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mokło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mokło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mokło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . moknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech moknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.moknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech moknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. moknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. moknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.moknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mokli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mokli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mokli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mokła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mokła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mokła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mokły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mokły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mokły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mokło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mokło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mokło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych moknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś moknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by moknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mokli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mokła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mokły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mokło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda moknōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz moknōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie moknōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mokli; bydymy moknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mokli; bydziecie moknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.byōm mokli; bydōm moknyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mokła; byda moknyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mokła; bydziesz moknyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mokła; bydzie moknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mokły; bydymy moknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mokły; bydziecie moknyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mokły; bydōm moknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mokło; byda moknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mokło; bydziesz moknyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mokło; bydzie moknyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.moknyci
Rybnik

 

Czamu tak mokniesz, a niy weźniesz se paryzola?

Schowej te koło, niech niy moknie na tym deszczu.

Idymy sie skryć, niy bydymy moknyć na deszczu.

Podej dalij…