mōndry

mōndry – mądry (pol.)

przymiotnikmōndry
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...mōndry
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...mōndro
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...mōndre
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... mōndrzi; mōndre
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...mōndre
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...mōndrego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...mōndrej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...mōndrego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...mōndrych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...mōndrych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...mōndrymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...mōndrej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... mōndrymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... mōndrym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
mōndrym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...mōndrego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... mōndry
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..mōndro
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... mōndre
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
mōndrych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... mōndre
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
mōndrym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...mōndrōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...mōndrym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...mōndrymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...mōndrymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...mōndrym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..mōndrej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mōndrym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...mōndrych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...mōndrych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mōndry
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...mōndro
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... mōndre
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...mōndrzi; mōndre
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...mōndre
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)mōndrze
\

 

Tako mało dziołszka, a tako mōndro.

Tyś je mōndry, bo robisz we biōrze, a jo dziynnie musza zjyżdżać na dōł.

To je mōndry pies, a taki usłōchliwy

 

Podej dalij…