most

most – most (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…most
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mostu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mostowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…most
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mostym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…moście
Wołacz l. poj. Ty…moście
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mosty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mostōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mostōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mosty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…mostami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mostach
Wołacz l. mn. Wy…mosty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Trefiymy sie przi moście, a pudymu ôba na te grziby.

Pod mostym puszczali my dycko szify z papiōru we przikopie , jak my szli ze szkoły.

Sam niy ma mostu, tōż trza przeskoczyć bez przikopa.

Podej dalij…