mota

mota – ćma (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mota
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…moty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mocie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mota
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...motōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mocie
Wołacz l. poj. Ty…moto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…moty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…motōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…motōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…moty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…motami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…motach
Wołacz l. mn. Wy…moty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: regionalnie – mora.

 

SI: Goś te światło, bo zaś sam motōw naleci.

PL: Wyłączaj to światło, bo znowu tutaj ciem nawpada.

 

SI: Moty lecōm do światła.

PL: Ćmy lecą do światła.

 

SI: Wejź klapaczka, a zabij ta mota, bo jo sie moty boja.

PL: Weź packę i zabij tę ćmę, bo ja się ćmy boję.

 

Podej dalij…