motyka

motyka –  ladacznica, nierządnica, prostytutka, kobieta lekkich obyczajów (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…aptyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…motyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…motyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…motyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...motykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…motyce
Wołacz l. poj. Ty…motyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…motyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…motykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…motykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…motyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…motykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…motykach
Wołacz l. mn. Wy…motyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: nierządnica, ladacznica, prostytutka, kurwa, kobieta lekkich obyczajów.

 

SI: Jak bych kaj trefiyła ta motyka, to bych jōm ze schodōw ściepła.

PL: Gdybym spotkała gdzieś tę ladacznicę, to zrzuciłabym ją ze schodów.

 

SI: Tam miyszkajōm bezmała same motyki, co cudzych chłopōw skludzajōm.

PL: Tam mieszkają podobno same nierządnice, ktōre sprowadzają obcych mężczyzn.

 

SI: Ô tej motyce mi ani niy spōminej.

PL: O tej ladacznicy nawet mi nie wspominaj.


 

Podej dalij…