mrōz

mrōz – mróz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mrōz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mrozu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mrozowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mrōz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mrozym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mrozie
Wołacz l. poj. Ty…mrozie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mrozy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mrozōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mrozōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mrozy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mrozami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mrozach
Wołacz l. mn. Wy…mrozy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kaj żeś to tam ôstawiōł tego psa na tym mrozie, dyć puś go chocioż do chlywa.

PL: Gdzie to zostawiłeś tego psa tam na tym mrozie, wpuść go chociaż do obory.

 

SI: Głoszōm mrozy, tōż trza woda ze trachtora spuścić, aże motora niy rozerwie.

PL: Mówią o mrozach, więc trzeba spuścić wodę z traktora, żeby silnika nie rozerwało.

 

SI: Musi być fest mrōz, bo aże pod strzewikami zgrzipi.

PL: Musi być silny mróz. bo aż skrzypi pod butami.

 

 

Podej dalij…