mrugać

mrugać – mrugać (pol.)

bezokolicznikmrugać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mrugōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mrugosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mrugo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mrugōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mrugocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mrugajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mrugoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mrugoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mrugoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mrugali my; my
mrugali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mrugaliście; żeście mrugali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mrugali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mrugała żech; mrugałach; żech mrugała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mrugała żeś; mrugałaś; żeś mrugała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mrugała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mrugały my; my mrugały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mrugałyście; żeście mrugały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mrugały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mrugało żech; żech mrugało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mrugało żeś; żeś mrugało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mrugało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mrugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mrugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mrugoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mrugali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mrugali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mrugali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mrugała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mrugała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mrugała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mrugały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mrugały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mrugały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mrugało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mrugało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mrugało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mrugej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mrugo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mrugejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mrugajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mrugoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mrugoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mrugoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mrugali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mrugali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mrugali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mrugała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mrugała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mrugała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mrugały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mrugały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mrugały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mrugało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mrugało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mrugało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mrugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mrugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mrugoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mrugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mrugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mrugali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mrugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mrugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mrugała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mrugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mrugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mrugały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mrugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mrugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mrugało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mrugoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mrugoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mrugoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mrugali; bydymy mrugać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mrugali; bydziecie mrugać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mrugali; bydōm mrugać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mrugała; byda mrugać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mrugała; bydziesz mrugać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mrugała; bydzie mrugać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mrugały; bydymy mrugać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mrugały; bydziecie mrugać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mrugały; bydōm mrugać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mrugało; byda mrugać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mrugało; bydziesz mrugać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mrugało; bydzie mrugać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.mrugani
Rybnik

 

Cōż tak mrugosz, boli cie ôko?

Jo widziała, jak ôna do ciebie mrugo.

Jo mu już mrugoł, a ôn dalij ô tym godoł.

Podej dalij…