mszo

mszo – msza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mszo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…msze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mszy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mszo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mszōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mszy
Wołacz l. poj. Ty…mszo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…msze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mszy; mszōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…msżōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…msze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…mszami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mszach
Wołacz l. mn. Wy…msze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niedzielno mszo trwo godzina.

Farosz głosiōł na mszy, że keryś straciōł klucze.

W niedziela po mszy trefiōł żech pod kościołym kamrata.

 

 

Podej dalij…