mulorz

mulorz – murarz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mulorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…mularza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mularzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mularza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...mularzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…mularzu
Wołacz l. poj. Ty…mularzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…mularze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…mularzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mularzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mularzōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…mularzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…mularzach
Wołacz l. mn. Wy…malorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)mularski

 

Idź tam ku mularzowi a podowej mu cegły.

Kaj je tyn handlager? Mulorz mo prōzny kalfas.

Przi mularzowi sie trza fest narobić.

 

Podej dalij…