muterka

muterka – nakrętka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…muterka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…muterki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…muterce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…muterka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...muterkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…muterce
Wołacz l. poj. Ty…muterko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…muterki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…muterek; muterkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…muterkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…muterki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…muterkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…muterkach
Wołacz l. mn. Wy…muterki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Podokryncej te muterki, co sie niy ôdkryncōm.

Niy potroć tych muterek, bo niy mōm wiyncyj takich.

Ta muterka je bez gwintu, dej mi sam inkszo.

Podej dalij…