myjtermas

myjtermas – miara krawiecka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…myjtermas
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…myjtermasa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…myjtermasowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…myjtermas
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...myjtermasym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…myjtermasie
Wołacz l. poj. Ty…myjtermasie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…myjtermasy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…myjtermasōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…myjtermasōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…myjtermasy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…myjtermasami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…myjtermasach
Wołacz l. mn. Wy…myjtermasy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kery mi sam ustrzignōł tyn myjtermas?

Sam mosz myjtermas, a zmierz sie w pasie, co ci galoty kupiymy.

Zapōmniała żech se myjtermasa, a miała żech zmierzić dłōgość tej kecki.

 

 

Podej dalij…