mysz

mysz – mysz (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mysz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…myszy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…myszy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mysz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...myszōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…myszy
Wołacz l. poj. Ty…myszo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…myszy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…myszōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…myszōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…myszy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…myszami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…myszach
Wołacz l. mn. Wy…myszy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kotōw niy ma, tōż myszy hauzyrujōm.

PL: Kotów nie ma, więc myszy grasują.

 

SI: Trza nastawić ta klapka na myszy na noc.

PL: Trzeba nastawić tę łapkę na myszy na noc.

 

SI: Myszy mi zaś sam wygryzły dziura w miechu, a ôbiyli sie suje.

PL: Myszy wygryzy mi znowu tutaj dziurę w worku i zboże się sypie.

 

 

 

Podej dalij…