na posprzyk

na posprzyk – w poprzek, prostopadle (pol.)

 

SI: Kładź te deski na stusek jedna raja na wzdłōż, a drugo na posprzyk.

PL: Kładź te deski na stos jeden rząd na wzdłóż, a drugi w poprzek.

 

SI: Sam trza przibić jeszcze jako lajsta na posprzyk, co sie te deski niy rozyńdōm.

PL: Tutaj trzeba przybić jeszcze jakąś listwę w poprzek, żeby się te deski nie rozeszły.

 

Podej dalij…