nabiyrać

nabiyrać – nabierać, czerpać (pol.)

bezokoliczniknabiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nabiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nabiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nabiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nabiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nabiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nabiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nabiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nabiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nabiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nabiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nabiyraliście; żeście nabiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nabiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nabiyrała żech; nabiyrałach; żech nabiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nabiyrała żeś; nabiyrałaś; żeś nabiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nabiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nabiyrały my; my nabiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nabiyrałyście; żeście nabiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nabiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nabiyrało żech; żech nabiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nabiyrało żeś; żeś nabiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nabiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nabiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nabiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nabiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nabiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nabiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nabiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nabiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nabiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nabiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nabiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nabiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nabiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nabiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nabiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nabiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nabiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nabiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nabiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nabiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nabiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nabiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nabiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nabiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nabiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nabiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nabiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nabiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nabiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nabiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nabiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nabiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nabiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nabiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nabiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nabiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nabiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nabiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nabiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nabiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nabiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nabiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nabiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nabiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nabiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nabiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nabiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nabiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nabiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nabiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nabiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nabiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nabiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nabiyrali; bydymy nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nabiyrali; bydziecie nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nabiyrali; bydōm nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nabiyrała; byda nabiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nabiyrała; bydziesz nabiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nabiyrała; bydzie nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nabiyrały; bydymy nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nabiyrały; bydziecie nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nabiyrały; bydōm nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nabiyrało: byda nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nabiyrało; bydziesz nabiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nabiyrało; bydzie nabiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynabiyrany
rzeczownik odczasown.nabiyrani
Rybnik

 

Ty nabiyrej ta woda do kibli, a jo byda jōm nosiōł do wanny.

Nabiyrejcie ta zupa, bo za chwila bydzie zimno.

Wy nabiyrejcie te ôbiyli do miechōw, a jo byda ich nosiōł na gōra.

Podej dalij…