nabrać

nabrać – nabrać, zaczerpnąć (pol.)

bezokoliczniknabrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nabiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nabieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nabiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nabierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nabierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nabierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nabroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nabroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nabroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nabrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nabraliście; żeście nabrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nabrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nabrała żech; nabrałach; żech nabrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nabrała żeś; nabrałaś; żeś nabrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nabrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nabrały my; my nabrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nabrałyście; żeście nabrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nabrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nabrało żech; żech nabrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nabrało żeś; żeś nabrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nabrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nabroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nabroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nabroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nabrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nabrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nabrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nabrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nabrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nabrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nabrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nabrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nabrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nabrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nabrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nabrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nabier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nabiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nabiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nabierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nabroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nabroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nabroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nabrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nabrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nabrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nabrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nabrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nabrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nabrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nabrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nabrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nabrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nabrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nabrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nabroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nabroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nabroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nabrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nabrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nabrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nabrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nabrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nabrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nabrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nabrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nabrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nabrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nabrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nabrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynabrany
rzeczownik odczasown.nabrani
Rybnik

 

Nabier mi z miecha kibel pszynice, co byda miała co kurōm suć.

Nabiercie se kartofli, wiela chcecie, a jo zjym reszta.

Nabier se ôgōrkōw wiela chcesz, bo reszta zaprawia do krauzōw.

Nabier se zupy, wiela zjysz/

Mogą se nabrać kibel wody ze studnie, bo ze sztyndra zaś niy leci?

Podej dalij…