nacechować

nacechować – naznaczyć (pol.)

bezokoliczniknacechować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nacechuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nacechujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nacechuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nacechujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nacechujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nacechujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nacechowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nacechowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nacechowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nacechowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nacechowaliście; żeście nacechowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nacechowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nacechowała żech; nacechowałach; żech nacechowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nacechowała żeś; nacechowałaś; żeś nacechowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nacechowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nacechowały my; my nacechowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nacechowałyście; żeście nacechowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nacechowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nacechowało żech; żech nacechowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nacechowało żeś; żeś nacechowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nacechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nacechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nacechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nacechowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nacechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nacechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nacechowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nacechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nacechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nacechowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nacechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nacechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nacechowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nacechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nacechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nacechowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nacechuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nacechuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nacechujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nacechujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nacechowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nacechowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nacechowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nacechowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nacechowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nacechowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nacechowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nacechowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nacechowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nacechowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nacechowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nacechowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nacechowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nacechowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nacechowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nacechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nacechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nacechowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nacechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nacechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nacechowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nacechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nacechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nacechowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nacechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nacechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nacechowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nacechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nacechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nacechowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynacechowany
rzeczownik odczasown.nacechowani
Rybnik

 

Stōj prosto, aż se nacechuja, wiela mōm ci te nogawice skrócić.

Nacechuj se dobrze, aż zaś niy urzniesz za krōtkij tej deski.     (cz: ur-zniesz)

Kaj żeś to nacechowoł ta rułka? Wiela jōm mōm skrōcić?

Nacechuj se ta łopata, co jōm poznosz.

 

 

Podej dalij…