nachytać

nachytać – nałowić (pol.)

bezokoliczniknachytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nachytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nachytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nachyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nachytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nachytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nachytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nachytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nachytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nachytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nachytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nachytaliście; żeście nachytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nachytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nachytała żech; nachytałach; żech nachytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nachytała żeś; nachytałaś; żeś nachytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nachytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nachytały my; my nachytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nachytałyście; żeście nachytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nachytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nachytało żech; żech nachytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nachytało żeś; żeś nachytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nachytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nachytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nachytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nachytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nachytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nachytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nachytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nachytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nachytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nachytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nachytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nachytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nachytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nachytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nachytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nachytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nachytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nachyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nachytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nachytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nachytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nachytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nachytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nachytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nachytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nachytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nachytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nachytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nachytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nachytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nachytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nachytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nachytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nachytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nachytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nachytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nachytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nachytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nachytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nachytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nachytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nachytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nachytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nachytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nachytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nachytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nachytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nachytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nachytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynachytany
rzeczownik odczasown.nachytani
Rybnik

POL: nałowić ryb, zwierząt.

 

Nachytej mi rybōw na piōntek, bo chca upiyc gościōm na urodziny.

Jo se dycko nachytoł rybōw na świynta, ale latoś bōł żech chory, a musioł żech kupić ryby.

Jo wszystki ryby, co nachytōm, to wypuszcza, bo robia to yno „do szportu”

Podej dalij…