naciepać

naciepać – narzucać (pol.)

bezokoliczniknaciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naciepaliście; żeście naciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naciepała żech; naciepałach; żech naciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naciepała żeś; naciepałaś; żeś naciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naciepały my; my naciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naciepałyście; żeście naciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naciepało żech; żech naciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naciepało żeś; żeś naciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaciepany
rzeczownik odczasown.naciepani
Rybnik

POL:  narzucać, rzucić wielokrotnie, lub wiele pojedynczych rzeczy.

 

Zaś mi sam keryś na złoś naciepoł flaszek po piwie na zegroda.

Jo ci pōmoga naciepać tego piosku na fōra, ale musisz postawić po piwie.

Wiysz, wiela jo sie naciepoł, żeby łopatōm wyciepać te grōnta pod chalupa.

 

Podej dalij…