naciś

naciś (sie) – nacisnąć, napchać (pol.)

bezokoliczniknaciś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nacisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naciśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naciśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nacisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naciśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nacisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nacis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nacis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nacis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naciśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naciśliście; żeście naciśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naciśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nacisła żech; nacisłach; żech nacisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nacisła żeś; nacisłaś; żeś nacisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nacisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nacisły my; my nacisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nacisłyście; żeście nacisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nacisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nacisło żech; żech nacisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nacisło żeś; żeś nacisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nacis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nacis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nacis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naciśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nacisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nacisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nacisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nacisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nacisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nacisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nacisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nacisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naciś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naciśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naciście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nacisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nacis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nacis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nacis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naciśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naciśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naciśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nacisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nacisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nacisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nacisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nacisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nacisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nacisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nacisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nacisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nacis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nacis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nacis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naciśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nacisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nacisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nacisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nacisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nacisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nacisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nacisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nacisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nacisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynacisnyty
rzeczownik odczasown.nacisnyci
Rybnik

POL: (1) nacisnąć na coś, na przycisk; (2) napchać czegoś np. do worka.

 

Naciś mi tam na tyn szalter.

Nacisna ci sam trocha trowy do miecha, zaniesiesz krōlikōm.

Podej dalij…