nacylować

nacylować (sie) – namierzyć, utrafić (pol.)

bezokoliczniknacylować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nacyluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nacylujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nacyluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nacylujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nacylujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nacylujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nacylowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nacylowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nacylowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nacylowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nacylowaliście; żeście nacylowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nacylowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nacylowała żech; nacylowałach; żech nacylowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nacylowała żeś; nacylowałaś; żeś nacylowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nacylowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nacylowały my; my nacylowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nacylowałyście; żeście nacylowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nacylowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nacylowało żech; żech nacylowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nacylowało żeś; żeś nacylowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nacylowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nacylowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nacylowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nacylowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nacylowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nacylowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nacylowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nacylowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nacylowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nacylowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nacylowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nacylowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nacylowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nacylowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nacylowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nacylowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nacyluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nacyluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nacylujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nacylujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nacylowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nacylowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nacylowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nacylowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nacylowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nacylowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nacylowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nacylowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nacylowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nacylowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nacylowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nacylowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nacylowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nacylowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nacylowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nacylowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nacylowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nacylowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nacylowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nacylowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nacylowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nacylowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nacylowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nacylowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nacylowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nacylowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nacylowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nacylowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nacylowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nacylowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynacylowany
rzeczownik odczasown.nacylowani
Rybnik

 

Pōmōż mi nacylować tymi szrubami do dziurōw, bo sōm tego niy poradza poprzikryncać.

Chłop bōł taki ôżarty, że niy poradziōł nacylować kluczym do dziurki, tōż musieli my mu go wziōńś, bo by my tam byli zamarzli na dworze.

Ty se chyć ta rułka na końcu, a jo ci nacyluja przodkym do tej drziury we ścianie

 

Podej dalij…