nadeptać

nadeptać (sie) – nachodzić, nabrudzić butami (pol.)

bezokoliczniknadeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadepca; nadeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadepcesz; nadeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadepce; nadepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadepcymy; nadeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadepcecie; nadeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadepcōm; nadeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadeptaliście; żeście nadeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadeptała żech; nadeptałach; żech nadeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadeptała żeś; nadeptałaś; żeś nadeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadeptały my; my nadeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadeptałyście; żeście nadeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadeptało żech; żech nadeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadeptało żeś; żeś nadeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nadeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nadeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nadeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nadeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nadeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nadeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nadeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nadeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nadeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nadeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nadeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nadeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nadeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nadeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nadepto; niech nadepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nadepcōm; niech nadeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nadeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nadeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nadeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nadeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nadeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nadeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nadeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nadeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nadeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nadeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nadeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nadeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nadeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nadeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nadeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynadeptany
rzeczownik odczasown.nadeptani
Rybnik

POL: (1) nachodzić się; (2) nabrudzić butami, narobić śladów.

 

Robia za brirtregra, a tela sie w robocie nadepca, że w dōma je żech rod, jak se moga siednyć.

Siedź sam, aż te flizy uschnōm, co mi tam niy nadepcesz.

Kery mi sam zaś nadeptoł na tym tepichu we strzewikach?

Dejcie pozōr, bo delōwka je posztrajchowano, co mi tam kery niy nadepce.

 

 

 

Podej dalij…