naderznyć

naderznyć – nadciąć (pol.)

bezokoliczniknaderznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naderzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naderzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naderznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naderznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naderzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naderznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naderznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naderznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naderznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naderzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naderzliście; żeście naderzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naderzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naderzła żech; naderzłach; żech naderzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naderzła żeś; naderzłaś; żeś naderzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naderzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naderzły my; my naderzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naderzłyście; żeście naderzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naderzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naderzło żech; żech naderzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naderzło żeś; żeś naderzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naderznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naderznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naderznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naderzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naderzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naderzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naderzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naderzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naderzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naderzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naderzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naderzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naderzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naderzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naderznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naderznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naderznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naderznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naderznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naderznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naderznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naderzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naderzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naderzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naderzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naderzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naderzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naderzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naderzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naderzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naderzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naderzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naderzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naderznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naderznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naderznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naderzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naderzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naderzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naderzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naderzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naderzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naderzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naderzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naderzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naderzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naderzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naderzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaderznyty
rzeczownik odczasown.naderznyci
Rybnik

POL: czytaj „nader-znyć”

 

Naderznij yno trocha ta asta, a potym jōm pociōngnymy powrozym.

Co za gizd naderznōl tyn żbel w drabinie? Chcecie, żeby sie kery roztrzas?

Naderznij yno trocha tyn drōt, a potym go złōmej.

Podej dalij…