nadjyżdżać

nadjyżdżać – nadkładać drogi, podjeżdżać (pol.)

bezokoliczniknadjyżdżać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadjyżdżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadjyżdżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadjyżdżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadjyżdżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadjyżdżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadjyżdżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadjyżdżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadjyżdżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadjyżdżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadjyżdżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadjyżdżaliście; żeście nadjyżdżali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadjyżdżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadjyżdżała żech; nadjyżdżałach; żech nadjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadjyżdżała żeś; nadjyżdżałaś; żeś nadjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadjyżdżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadjyżdżały my; my nadjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadjyżdżałyście; żeście nadjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadjyżdżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadjyżdżało żech; żech nadjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadjyżdżało żeś; żeś nadjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nadjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nadjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nadjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nadjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nadjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nadjyżdżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nadjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nadjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nadjyżdżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nadjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nadjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nadjyżdżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nadjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nadjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nadjyżdżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadjyżdżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nadjyżdżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadjyżdżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nadjyżdżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadjyżdżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadjyżdżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadjyżdżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadjyżdżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadjyżdżali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadjyżdżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadjyżdżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadjyżdżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadjyżdżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadjyżdżały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadjyżdżały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadjyżdżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadjyżdżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadjyżdżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadjyżdżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nadjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nadjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nadjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nadjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nadjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nadjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nadjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nadjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nadjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nadjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nadjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nadjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nadjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nadjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nadjyżdżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nadjyżdżoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nadjyżdżoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nadjyzdżoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nadjyżdżali; bydymy nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nadjyżdżali; bydziecie nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nadjyżdżali; bydōm nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nadjyżdżała; byda nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nadjyżdżała; bydziesz nadjyżdżać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nadjyżdżała; bydzie nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nadjyżdżały; bydymy nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nadjyżdżały; bydziecie nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nadjyżdżały; bydōm nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nadjyżdżało; byda nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nadjyżdżało; bydziesz nadjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nadjyżdżało; bydzie nadjyżdżać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nadjyżdżani
Rybnik

 

Jo dycko po szychcie nadjyżdżōm do mojich ôjcōw po mlyko ôd krowy do synka.

Jo byda nadjyżdżoł po ciebie, ale musisz mi sie dociepnyć do bynziny.

Jedyn tydziyń jo nadjyżdżōm pō niego, a drugi tydziōn ôn nadjyżdżo pō mie.

 

Podej dalij…